Tlmočenie

Poskytujem úradné aj neúradné tlmočenie – simultánne, konzekutívne, šušotáž a sprievodcovské a to obojsmerne zo slovenčiny do angličtiny. Tlmočenie je veľmi náročná činnosť, ktorá si vyžaduje prípravu dopredu, preto je vhodné poslať dopredu podklady k predmetu tlmočenia.

Ak sa neviete rozhodnúť, aký druh tlmočenia je pre Vás vhodný, rada Vám poradím.

Simultánne tlmočenie:
V skutočne simultánnom tlmočení, tlmočník počúva rečníka, paralelne jeho prejav prekladá a hovorí ho do mikrofónu. V užšom zmysle a veľmi často sa ako simultánne tlmočenie označuje len kabínkové simultánne tlmočenie, teda tlmočenie a elektroakustická sústava, slúžiace v konferenčných sálach na dorozumievanie na medzinárodných zasadaniach. Hovorený prejav sa tu prenáša do tlmočníckej kabíny a v nej sa ihneď paralelne tlmočí. Simultánne tlmočenie vo svojom štandardnom formáte vyžaduje kvôli mimoriadne vysokej náročnosti a veľkému kognitívnemu zaťaženiu prácu dvoch tlmočníkov, ktorí sa pri tlmočení striedajú. Nevyhnutné je technické vybavenie, ktoré zabezpečujú špecializované firmy. Skladá sa zo samotnej kabíny (neraz prenosnej), dvoch tlmočníckych konzol, užívateľských staničiek, zvukovej aparatúry a vysielača.

Konzekutívne tlmočenie:
Ide o druh tlmočenia, kedy sa rečník a tlmočník striedajú. Najskôr teda hovorí rečník a potom nastupuje tlmočník. Pri tomto druhu tlmočenia nie je potrebná tlmočnícka technika, vyžaduje však dobrú pamäť a v niektorých prípadoch aj tlmočnícky zápis – teda poznámky, ktoré si robí tlmočník počas prejavu rečníka a ktoré mu následne pomáhajú pri preklade. Používa sa na napr. na pracovných stretnutiach a obedoch, pre menšie skupiny ľudí, na služobných cestách a pod.

Šušotáž:
Z francúzskeho slova chuchotage. Ide o simultánne tlmočenie bez tlmočníckej techniky pre jednotlivcov, alebo veľmi malú skupinu, kedy tlmočník potichu tlmočí „do ucha“.

Sprievodcovské tlmočenie:
Tlmočník sprevádza klienta a podľa potreby mu tlmočí. Nakoľko som aj certifikovaný sprievodca cestovného ruchu, viem Vám navrhnúť a zabezpečiť výlet na mieru spolu s profesionálnym tlmočením.

V prípade tlmočenia mimo Banskej Bystrice hradí klient aj cestovné náklady a ak je to nutné, tak aj ubytovanie.