Cenník

Úradný preklad:
1 NS – 19,92 €

Neúradný preklad:
Zo slovenčiny/češtiny do angličtiny: 1 NS – 15 €
Z angličtiny do slovenčiny/češtiny: 1 NS – 13 €

Korektúry/proofreading: cena dohodou

1 NS = 1800 znakov vrátane medzier

Tlmočenie:
1–4 hod: 120 €
4–8 hod: 240 €

+ náklady na ubytovanie a dopravu

Nie som platca DPH.
Platba v hotovosti, alebo vopred bankovým prevodom.