Mgr. Veronika Kvietková

Venujem sa profesionálnemu prekladu odborných aj bežných textov zo slovenského jazyka do anglického a naopak, hlavne v odbore marketing, obchodná korešpondencia, verejná správa, žurnalistické žánre, textilníctvo, manuály, poľnohospodárstvo, kultúrne dedičstvo a cestovný ruch, archeológia, história a iné. Okrem prekladu poskytujem aj tlmočnícke služby (konzekutívne, simultánne, šušotáž, sprievodcovské tlmočenie) a jazykové korektúry odborných textov.

Úradný preklad a tlmočenie – anglický/slovenský jazyk

Bežný preklad – anglický/slovenský/český jazyk

Tlmočenie – anglický/slovenský/český jazyk

Jazykové korektúry