Mgr. Veronika Kvietková

Úradný preklad a tlmočenie – anglický/slovenský jazyk

Bežný preklad – anglický/slovenský/český jazyk

Tlmočenie – anglický/slovenský/český jazyk

Jazykové korektúry